Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"

11.03.2015

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt.: "Zachowaj trzeźwy umysł" pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu.

Kampania będzie realizowana na terenie miasta Zabrze od kwietnia do listopada 2015 r.
Celem kampanii jest propagowanie i rozwijanie profilaktyki alternatywnej wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorami kampanii na terenie miasta są:

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu.
 Punkt Konsultacyjny Pomarańczowej Linii.
 Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Zabrze.

Zgłoszenia do udziału w kampanii będą przyjmowane do 31.03.2015 r.
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu ul. 3-go Maja 91 oraz pod numerem telefonu 0-32 27 11 951.

Osobom zainteresowanym organizatorzy oferują szkolenia z zakresu prowadzenia działań profilaktycznych o charakterze alternatywnym.

Koordynatorzy programu w Zabrzu:
Jan Szulik- Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Zabrze
Urszula Koszutska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu
Janina Wysocka – psycholog