Rodzina – gościnny dom

09.03.2015

9 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowana została konferencja inaugurująca VIII Metropolitalne Święto Rodziny, które w tym roku odbędzi się w dniach 23 maja do 6 czerwca. Hasłem będzie "Rodzina – gościnny dom".

 

Tradycyjnie w sali Benedyktynka zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz media. Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, patron honorowy MŚR mówił, że nie ma bardziej gościnnego domu niż rodzina, która przyjmuje życie, która przyjmuje gościa, która przyjmuje każdego człowieka. Nawiązał także do Światowych Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w naszym kraju. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, koordynator MŚR podkreślała, że z roku na rok zwiększa się ilość podmiotów biorących udział w wydarzeniu. Zarazem dyskusja na temat wsparcia dla rodziny odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Na program imprezy składają się wystawy, spektakle, koncerty, festyny, imprezy sportowe i wydarzenia religijne. W spotkaniu udzial wzięli samorządowcy i przedstawiciele m.in. Katowic, Mysłowic, Świętochłowic, Bytomia, Powiatu Tarnogórskiego, Raciborza, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego. Przypomnijmy, że idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wtedy Małgorzata Manka-Szulik, prezydent Zabrza wraz ze śp. Krystyną Bochenek zainaugurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń rozwija się i trwa do dziś.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl