WAŻNE ZMIANY OD 1 MARCA

02.03.2015

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 marca 2015 obowiązuje nowy format zdjęć do dowodów osobistych. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (podobnie jak w zdjęciach do paszportów). Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.