Aktywne Zabrze

27.02.2015

Zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach Aktywnego Zabrza. Przypominamy, że program obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń, treningów i zawodów rekracyjno-sportowych dla mieszkańców Zabrza.