Konkurs na klip promujący program Gwarancje dla Młodzieży

23.02.2015

Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego!
Europejska inicjatywa "Gwarancje dla młodzieży" to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej program zapewnienia młodym ludziom dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Niestety jednak wiedza na temat tego programu, wśród młodych ludzi jest w dalszym ciągu na zbyt niskim poziomie.
Dlatego Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni oraz Forum Młodych Lewiatan ogłaszają ogólnopolski "Konkurs na klip promujący program Gwarancje dla Młodzieży". Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 18-30 lat. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego. Projekt ma pokazać jakie możliwości dają Gwarancje dla Młodzieży, ale także zainspirować młodzież do zgłębienia informacji na ich temat, a co za tym idzie świadomego korzystania z programów oferowanych przez Unię Europejską. Konkurs ma zachęcić młode osoby do podjęcia inicjatywy, a także wypromować program Gwarancje dla Młodzieży.
 

„Program Komisji Europejskiej Gwarancja dla Młodzieży jest ważnym programem w walce z bezrobociem młodych, jednak nawet najlepszy program nie przyniesie efektów jeżeli grupa docelowa nie wie jak z niego skorzystać. Dlatego właśnie wspólnie z Forum Młodych Konfederacji Lewiatan zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs, którego celem jest promocja tego programu. Zachęcam wszystkich do udziału” – Michał Boni Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jak się zgłosić?
Wystarczy nakręcić krótki (max. 2-minutowy) spot, którego tematyka będzie związana z programem „Gwarancje dla Młodzieży” w Polsce, planem jego realizacji, narzędzi dedykowanych ludziom młodym w ramach tego programu i wysłać go wraz z formularzem zgłoszeniowym przez stronę michalboni.pl w nieprzekraczalnym terminie 20 marca 2015 r.
„Nadrzędnym problemem jest brak wystarczającej liczby informacji na temat programu i możliwości skorzystania z niego. Należy podjąć zdecydowane działania, mające na celu wzbudzenie szczerego zainteresowania projektem, który ma szansę realnie przyczynić się do spadku bezrobocia wśród młodych. Chcemy zachęcić młodzież do tego, by korzystali z możliwości jakie daje program Gwarancje dla Młodzieży. Mamy nadzieję, że nasi rówieśnicy wykażą się z jednej strony pomysłowością, a z drugiej merytorycznym przekazem informacji” – mówi Adam Kądziela Przewodniczący Forum Młodych Lewiatan.
W konkursie mogą brać udział maksymalnie 3 osobowe drużyny złożone z osób w wieku 18-30 lat. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Nagroda Jury oraz Nagroda Publiczności. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia.
 

Więcej informacji dotyczących konkurs znajduje się na stronie internetowej: http://michalboni.pl/konkurs/