Strona internetowa MZDII

20.02.2015

Zapraszamy na stronę internetową Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej http://www.mzdii.zabrze.pl/pl/

Na stronie informacje dotyczące działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej:

w zakresie dróg
• planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
• planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich w pasie drogowym,
• wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.

w zakresie infrastruktury Informatycznej
• wykonywanie zadań związanych z miejską siecią szerokopasmową oraz projektami zapisanymi w dokumencie E-Zabrze w zakresie szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego,
• planowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i zarządzanie miejską siecią
• szerokopasmową, w tym pomieszczeń i obiektów, w których umiejscowione są poszczególne węzły sieci,
• propagowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.