Nowa siedziba wydziału Inżynierii Biomedycznej

19.02.2015

W najbliższy poniedziałek (23.02.2015 r.) o godz. 12.00, przy ul. Roosevelta 40 odbędzie się uroczystość otwarcia budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Studenci i pracownicy naukowi dostaną do dyspozycji nie tylko pomieszczenia, ale także nowe laboratoria i sprzęt badawczy. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny Wydział Inżynierii Biomedycznej w Polsce. Jego kadra wywodzi się głównie z dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej: Mechanicznego Technologicznego oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Do tej pory studenci Inżynierii Biomedycznej w znacznym stopniu korzystali z pomieszczeń dydaktycznych tych jednostek. Uruchomienie głównego budynku umożliwi stworzenie jednolitego kompleksu naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii Biomedycznej na terenie Zabrza. Ponadto zagwarantuje jego pracownikom i studentom odpowiednie warunki do prowadzenia i rozwijania działalności naukowo-badawczej. Uruchomienie nowych stanowisk w obiekcie przy ul. Roosevelta pozwoli, m.in. na prowadzenie badań z zakresu biomechaniki narządu ruchu oraz rehabilitacji i diagnostyki narządu lokomocyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektowania sprzętu rehabilitacyjnego, biomateriałów, implantów oraz instrumentarium chirurgicznego, metodologii i analizy przetwarzania sygnałów biologicznych, wytwarzania materiałów biomorficznych i obrazowania medycznego.

Wydział posiada nowoczesne laboratoria wyposażone w unikatową aparaturę badawczą. W wirtualny sposób można w nich opanować techniki przeprowadzania poszczególnych zabiegów. Na wydziale Inżynierii Biomedycznej trwają prace, m.in. nad systemami komputerowego wspomagania diagnostyki obrazowej, które pozwalają na szybsze rozpoznanie zmian nowotworowych. Naukowcy i studenci zajmują się także tzw. nawigacją obrazową. Chodzi o tworzenie trójwymiarowego modelu pacjenta, na który nakładane są narzędzia chirurgiczne. Pozwala to na odpowiednie ich ułożenie względem poszczególnych narządów.
W nowym budynku znajdzie się dziekanat oraz cztery katedry: Informatyki i Aparatury Medycznej, Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Biomechatroniki oraz Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych.

Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł około 5 mln złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych Uczelni.
W uroczystości wezmą udział władze Politechniki Śląskiej, władze samorządowe Województwa Śląskiego, Zabrza oraz liczne grono przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, jednostek klinicznych i przemysłowych współpracujących z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej.