Prace nad programem dla regionu

12.02.2015

Założenia Programu dla Województwa Śląskiego przygotowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i uzupełnione propozycjami samorządów omawiano podczas kolejnego spotkania z Iloną Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki, które odbyło się 11 lutego w Bytomiu.

Obok Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego; Piotra Litwy, wojewody śląskiego uczestniczyła w nim Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Wraz z przedstawicielami 18 innych śląskich gmin dyskutowano nad doprecyzowaniem programu w zakresie m.in. działań towarzyszących restrukturyzacji górnictwa, rozwoju infrastruktury drogowej w regionie oraz wspierania przedsięwzięć ze sfery innowacyjnej gospodarki. Obecny na spotkaniu Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił także projekt 4S (For Silesia). Zakłada on tworzenie lokalnych parków przemysłowych aktywizujących rynki pracy w miejscowościach znajdujących się m.in. przy autostradzie A1 oraz Drogowej Trasie Średnicowej.