Mniej bezrobotnych – więcej ofert

12.02.2015

Dobre wieści nadchodzą z zabrzańskiego rynku pracy. Maleje ogólna liczba bezrobotnych. Poprawiają się także możliwości zdobycia pracy w grupach najbardziej zagrożonych wykluczeniem zawodowym, czyli wśród ludzi do 25 roku życia oraz osób po pięćdziesiątce.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przygotował raport podsumowujący ubiegły rok. Pod koniec grudnia 2014r. w ewidencji PUP figurowało 7399 bezrobotnych. Ponad połowę tej liczby, a dokładnie 4130, stanowiły kobiety. W stosunku do roku 2013r. liczba zabrzańskich bezrobotnych zmniejszyła się o 1123 osoby. W bardziej czytelnym zestawieniu procentowym, stopa bezrobocia w przeciągu roku spadła z 14 proc. (grudzień 2013r.) do 12,4 proc. (grudzień 2014 r.).

Bezrobotnych ubywa, rośnie za to wachlarz zawodowych możliwości. W 2014r. do powiatowego urzędu pracy zgłoszono 5062 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o ponad tysiąc więcej, niż w roku poprzednim. Najwięcej pracowników poszukiwano na stanowiska: obsługi biurowej, robotnika gospodarczego, doradcy klienta, sprzątaczki biurowej, opiekuna osoby starszej, kierowców różnych kategorii, kucharza, magazyniera oraz spawaczy.

Młodzież do 25 roku życia stanowi 15,1 proc. ogółu zabrzańskich bezrobotnych. Oznacza to poprawę sytuacji tej grupy wiekowej na rynku pracy. W grudniu 2013r. rejestrowano o 434 młodych bezrobotnych więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Na zabrzańskim rynku pracy poprawiła się także sytuacja bezrobotnych powyżej 55 roku życia. W roku 2014r. udział tej grupy wiekowej zmniejszył się o 10,6% w ogólnej liczbie bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego.

Jak zawsze, na rynku pracy najlepiej radzą sobie osoby z kwalifikacjami zawodowymi. W trudniejszej sytuacji znajdują się osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W roku 2014r. ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł o 1,08%.
W roku 2014, na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, wydano w Zabrzu ponad 13,7 mln zł, czyli o ponad 3,4 mln zł więcej, niż w roku poprzednim.