Zabrze przestrzenią rozwoju

Rok 2015 rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej

22.01.2015

Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 – Zabrze, organizuje obchody Roku Tragedii Górnośląskiej.

23 stycznia o godz.14.30 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą mieszkańcom Zabrza wywiezionym w 1945 roku do łagrów sowieckich oraz represjonowanym żołnierzom górnikom pracującym przymusowo w zabrzańskich kopalniach w latach 40. i 50. XX wieku. Pamiątkowa Tablica umieszczona jest na frontonie Muzeum Górnictwa Węglowego, przy ul. 3 maja 19.