Remontujemy mieszkania

22.01.2015

W pierwszym kwartale tego roku w Zabrzu rozpoczną się remonty ponad 20 mieszkań socjalnych.

W każdym, bez wyjątku, mieście potrzeby budownictwa socjalnego są znacznie większe, niż możliwości finansowe samorządów. Częściowo, w rozwiązaniu tego problemu pomaga Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący program wsparcia budownictwa społecznego ze specjalnego Funduszu Dopłat. Zabrze skutecznie sięga po te środki. Z finansowym wsparciem BGK, w pierwszym kwartale tego roku wyremontowanych zostanie pięć mieszkań socjalnych. Na przygotowanie kolejnych sześciu miasto wystąpi do banku z wnioskiem o dopłaty. Niezależnie od zewnętrznego dofinansowania, Zabrze także z własnych środków oddaje do użytku mieszkania socjalne. W pierwszych trzech miesiącach tego roku rozpoczną się prace remontowe w dziesięciu lokalach. Na kilka kolejnych ogłoszono przetargi na wykonanie robót remontowo-budowlanych.