Laury Umiejętności i Kompetencji

20.01.2015

17 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się 23. Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Kolejny raz nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, reprezentantów świata nauki, kultury i medycyny. 

 

W tym gronie znaleźli się przedstawiciele Zabrza: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, prof. Jan Marciniak z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Strojek ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, DB Schenker Rail Polska iHotele Diament S.A.

Zebranych gości przywitała Prezydent miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik: „To dziś, kolejny raz w tej sali, spotykają się ludzie, którzy nie tylko kochają Śląsk, nie tylko kochają Polskę, ale wiedzą, jak osiągać sukces. Dlatego z taką radością czekamy zawsze na ten styczniowy wieczór aby spotkać się z tymi, którzy nie tylko tworzą tę naszą codzienną rzeczywistość, nie tylko osiągają sukcesy, ale dzielą się doświadczeniem i pozytywną energią. Nasze serca są gorące i biją dla Śląska”.

Z kolei Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w swoim wystąpieniu podkreślał, jaką rolę pełnią wręczane wyróżnienia: „Uroczystość Laurów jest okazją do pokazania dobra, którego nie brakuje w naszym regionie – województwie śląskim i opolskim – i pokazania rozmiarów tego dobra”.

W imieniu wszystkich wyróżnionych Złotym Laurem głos zabrał Tadeusz Szymanek, Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Nawiązał w swojej wypowiedzi do obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu gospodarczego w Polsce. Jacek Janiszewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999, a obecnie Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska”, dziękował za wyróżnienie w imieniu wszystkich uhonorowanych Platynowymi Laurami.

Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali: Małgorzata Mańka-Szulik, Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014, Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ks. bp dr Gerard Kusz, Biskup senior Diecezji Gliwickiej oraz sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008.

Na szczególną uwagę zasługują słowa ks. Biskupa Kusza, który niezwykle skromnie podchodzi do odbieranego wyróżnienia, pytając: „Jak ja się tu znalazłem? Przecież nie robię nic nadzwyczajnego, tylko to co należy do mojej podstawowej funkcji. A funkcją biskupa jest budowanie mostów. Dzięki pomocy wielu współpracowników, wielu dobrych ludzi, to budowanie mostów w nowej diecezji zacząłem – ale sądzę, że budować mosty trzeba wciąż. Bo nurt rzeki jest coraz szybszy i coraz niebezpieczniejszy. Więc dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w budowaniu mostów pomiędzy ludźmi, pomiędzy różnymi grupami.”

Z kolei prof. Jerzy Stępień podkreślał rolę Śląska w procesie budowania polskiej samorządności następującymi słowami: „Dziękuję za to wzruszające wyróżnienie, bo ono ma szczególne znaczenie właśnie tu na Śląsku – ponieważ od Śląska właściwie reszta Polski zarażała się samorządnością już w XIII wieku. Kiedy przygotowywaliśmy ustawy samorządowe pod koniec lat ’80, na przełomie lat ’80-’90, oczywiście braliśmy pod uwagę wszystkie doświadczenia samorządu Autonomii Śląskiej, nasze prace nie mogłyby się tak szybko posuwać gdyby nie trzech wybitnych Ślązaków czy osób związanych z Uniwersytetem Śląskim. Łącznikiem między dawną Rzeczpospolitą a tym pokoleniem, które podjęło się trudu odbudowywania samorządu, był Pan profesor Karol Podgórski. Drugą osobą był Pan profesor Karol Sobczak.Nie sposób nie wspomnieć także Pana profesora Waleriana Pańko.To oni ideę samorządu terytorialnego zaszczepili w całym kraju. Można powiedzieć, że polski samorząd najwięcej zawdzięcza Śląskowi.”

Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, odebrał Kryształowy Laur z Diamentem. „25 lat temu odrodził się w Polsce samorząd gospodarczy, 25 lat temu została także założona Krajowa Izba Gospodarcza. W tym czasie staraliśmy się robić to, co jest naszą misją i naszym głównym zadaniem, a mianowicie wspieranie przedsiębiorczości, ale przede wszystkim wspieranie wysiłków środowisk gospodarczych na rzecz integrowania się, na rzecz wspólnych działań, na rzecz podejmowania się działań większych niż może podejmować pojedynczy przedsiębiorca. Myślę, że ten Laur jest dla całego środowiska samorządu gospodarczego”.

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną „Orzeł Piastów Śląskich”, którą został uhonorowany Jego ekscelencja abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Arcybiskup wykazał wrażliwość społeczną w zakresie problemów gospodarczych, społecznych i politycznych, występujących na terenie Górnego Śląska, aktywnie angażował się w rozwiązywanie narastających konfliktów społecznych. „Pracujemy dla dobra wspólnego, dla dobra naszej śląskiej ojcowizny – tutaj wyrosłem, tutaj się wychowałem i pragnę pracować jak najlepiej, jak najowocniej dla tej naszej ojcowizny która jest umiejscowiona w tej wielkiej ojczyźnie, której również chcemy wszyscy z miłością służyć. Chciałbym podziękować wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim tym, którzy podejmują aktywną działalność gospodarczą; a moje podziękowanie jest o tyle konkretne, że dotyczy miejsc pracy, które państwo tworzycie i utrzymujecie”.

Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Kapituła w tym roku przyznała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisławowi Komorowskiemu.

Ceremonię zakończył koncert pt. „Cudowny świat musicalu”. Wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów warszawskiego Teatru ROMA: Edyty Krzemień, Ewy Prus, Łukasza Talika i Damiana Aleksandra.

Więcej informacji, w tym pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej www.laury.rig.katowice.pl