Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprzedaż lokalu użytkowego – Wolności 269

17.12.2014

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 269.
 

Poniżej cena, wysokość wadium, terminy dotyczące przetargu:
Cena wywoławcza: 457.200,00 zł
Wysokość wadium: 22.860,00 zł
Termin oględzin: 9.01.2015 r. o godz. 1400-1430
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2015 roku o godz. 900, w sali 207 Urzędu Miejskiego
w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udziela się w pok. 410 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7,
tel. 32 37 33 490