Zabrzański Biznesplan – zmiana terminu

03.12.2014

Ważna informacja dotycząca Konkursu Zabrzański Biznesplan 2014.

Termin zakończenia I etapu konkursu został przedłużony do 14.12.2014r. na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konkursie.
W związku z przedłużeniem trwania I etapu konkursu – II etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 15.12.2014r. do 31.01.2015r.
Pozostałe zasady Konkursu pozostają bez zmian

Pełny tekst Regulaminu -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan-2014