„Profilaktyk Roku 2014”

02.12.2014

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2014”.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2014” ma na celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej-osoba oraz zespołowej-instytucja.

Zgłoszenia kandydatur do tytuły „Profilaktyk Roku” należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, osobiście w terminie do 31 grudnia 2014 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pokój 201) z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2014” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 6).

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszeniowy na konkurs „Profilaktyk Roku”.