Oszczędnie i rozważnie

25.11.2014

Najwyższa Izba Kontroli podsumowała wyniki kontroli wydatków samorządów terytorialnych przeznaczanych na promocję. Pod lupą znalazło się 14 polskich miast w tym Zabrze. Z raportu pokontrolnego wynika, że „tylko w trzech miastach (Katowicach, Zabrzu i Radomiu) cele sformułowane w strategiach promocji spełniały metodyczne kryteria zarządzania, czyli były realistyczne, proste i konkretne, można było łatwo ocenić stopień ich realizacji, były ważne dla lokalnej społeczności i możliwe do osiągnięcia w założonym terminie”.

Z kolei zestawiając nakłady wyasygnowane na działania z zakresu promocji okazało się, że Zabrze znajduje się wśród miast bardzo rozważnie i oszczędnie gospodarujących tymi funduszami. Udział wydatków na promocję w wydatkach budżetowych Zabrza w latach objętych kontrolą wynosił 0,23 proc. ustępując przeważającej większości innych samorządów. Dla przykładu: w Suwałkach, na promocję wydano 0,49 proc. budżetu, w Toruniu 0,72 proc., w Bydgoszczy 1,21 proc., a rekordzistą z poziomem 1,3 proc. okazała się Gdynia.
 

LpMiasto Udział wydatków na promocję w budżecie (%) Wydatki ogółem (w tys. zł)
1Gdynia 1,30 3 562 938
2Bydgoszcz 1,21 4 343 534
3 Gdańsk 0,73 8 129 202
4 Toruń 0,72 1 113 819
5 Suwałki 0,49 314 320
6 Łódź 0,48 10 175 270
7 Białystok 0,40 4 427 046
8 Katowice 0,37 4 644 241
9 Warszawa 0,23 36 934 864
10 Radom 0,23 2 788 490
11 Zabrze 0,23 2 202 064
12 Tarnów 0,21 1 571 465
13 Kraków 0,15 10 447 481
14 Piotrków Trybunalski 0,15 377 289