Podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

06.11.2014

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, to największa ogólnopolska akcja profilaktyczna, która odbywa się w naszym mieście już od 13 lat.

Patronat nad Kampanią przyjęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji. Akcja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, jednak angażuje całe społeczeństwo lokalne. Trafia do nauczycieli, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych oraz kierowców. Wizytówkami kampanii są znani liderzy sportowi tacy jak: Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Maciej Żurawski, Marek Kamiński, Monika Pyrek, Robert Kubica, Natalia Partyka, Maja Włoszczowska. W roku bieżącym patronem sportowym jest Maciej Kot – skoczek narciarski.

Tegoroczna Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” była skupiona wokół hasła: „Teraz Twój Czas”. Promowała profilaktykę pozytywną, rozwijała ciekawe strony życia, zachęcała do aktywności, kreatywności. Zwracała uwagę na uczucie radości i satysfakcji z poznawania nowych możliwości służących rozwojowi człowieka.

Działania profilaktyczne mocno angażowały środowiska pedagogiczne, uczniowskie i rodzicielskie wokół kształtowania i rozszerzania talentów oraz zdolności młodych ludzi.
Kampanią koordynowało 32 szkolnych liderów, którzy zaangażowali 6123 uczniów, 139 nauczycieli-realizatorów oraz 1685 rodziców. Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywność i zaangażowanie. Dzięki ich pracy udało się Zabrzu wygrać wiele nagród. W tym roku mamy 35 laureatów.

Pełna lista laureatów jest udostępniona na stronie www.pppzabrze.pl .