NAGRODA INNOSILESIA 2013 za kompleksowe podejście do usług proponowane przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

31.10.2014

Na wczorajszej konferencja „Biznes – Nauka –Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju” w Chorzowie zostały przyznane prestiżowe nagrody INNOSILESIA 2013.
Nagrody Specjalne Marszałka INNOSIELSIA 2013 zostały przyznane w trzech konkursach:
– Innowator Śląska 2013
– Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki
– Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości
W tej trzeciej kategorii konkursowej (usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości) nagrodę główną otrzymał Urząd Miejski w Zabrzu za kompleksowe podejście do usług proponowanych przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wysiłek na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom kompletnego pakietu usług ułatwiających dopełnienie wszelkiego rodzaju spraw dotyczących prowadzonej działalności został w pełni doceniony przez kapitułę konkursu i uhonorowany.
ZCRP skupione jest na maksymalnym ułatwieniu formalności związanych z prowadzoną działalnością oraz uzyskania aktualnych informacji prawnych i biznesowych usprawniających prowadzenie firmy. ZCRP dba o to wspólnie z partnerami, którzy na co dzień wspomagają działania i uzupełniają ofertę , powodując, że oferta ta jest niezmiernie atrakcyjna i w pełni doceniana przez przedsiębiorców. Partnerzy ZCRP, którzy na co dzień zaspakajają potrzeby przedsiębiorczych to zabrzańskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz Powiatowy Urząd Pracy – bez ich pomocy oferta ZCRP nie byłaby tak kompletna.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi również działalność szkoleniową i edukacyjną na rzecz wzrostu wiedzy i pobudzenia inicjatyw skierowanych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Przykłady tej działalności to: bezpłatne szkolenia, gry miejskie, spotkania młodzieży z przedsiębiorcami, pikniki dla przedsiębiorczych i wreszcie flagowy produkt ZCRP – konkurs Zabrzański Biznesplan, który corocznie pobudza mieszkańców Zabrza do wzmożonych działań biznesowych.

Uogólniając działalność centrum to pakiet usług, który można określić „zielonym światłem dla przedsiębiorczych”
Wysoka jakość usług zebranych w tym pakiecie, ich powszechna dostępność spowodowały, że oferta Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości stała się unikalna i jak się okazuje bezkonkurencyjna w wyścigu do pierwszej nagrody w INNOSILESIA 2013.