Zmiany w rozporządzeniu dot. wzorów oferty, sprawozdania i umowy

24.10.2014

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów oferty, sprawozdania i umowy.
Dokumenty te mają zasadnicze znaczenie dla Organizacji Pozarządowych, których działalność opiera się na realizowaniu zadań publicznych i środkach pozyskiwanych na ten cel w konkursach ofert.

Zapraszamy do zapoznania z ww. projektem rozporządzenia ( z dnia 15 października 2014 r.). Prosimy również o zgłaszanie uwag i wniosków do przedmiotowych zmian na stronie http://www.konsultacje.zabrze.pl/ (narzędzie do prowadzenia konsultacji), w terminie do 7 listopada. Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne i pozwolą na przygotowanie wspólnego stanowiska zabrzańskich organizacji pozarządowych, które wystosujemy w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca!”, realizowanego przez Stowarzyszenie MOST i Urząd Miejski w Zabrzu.