Logo dla Polski

23.10.2014

Od połowy lat 90. ubiegłego wieku trwają próby opracowania oficjalnego logotypu Polski oraz spójnej opowieści. Ta potrzeba nigdy nie została zrealizowana i Polska pozostaje jednym z nielicznych państw na mapie Europy bez swojego logo.
 

W 2013 r. Rada Promocji Polski działająca pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych, zatwierdziła dokument „Zasady promocji marki POLSKA”. Członkowie Rady przyjęli także zaproponowaną linię znaku. Opiera się ona na koncepcie „sprężyny” zaproponowanym przez zmarłego niedawno Wally Ollinsa, który od kilkunastu lat niestrudzenie namawiał polskie władze do ujednolicenia opowieści promocyjnej o Polsce i jej znaku. Idea ta uosabia „Twórczą przekorę / Twórcze napięcie” Polaków zdolnych do kreatywnych zrywów, wytrwałej pracy i wielkich osiągnięć. Założenie to stanowiło punkt wyjścia do opracowania kompleksowej strategii komunikacji marki Polska, a także linii graficznej logotypu dla Polski.
 

Od kilku dni trwa głosowanie – Polacy wybierają jeden spośród trzech zaproponowanych projektów. Głosy można oddać na stronie www.logodlapolski.pl

Zachęcamy do włączenia się w głosowanie i wsparcie tego projektu. Sądzimy, że jest on ważny z trzech powodów:
1) Po pierwsze, większość krajów ma swoje komercyjne logotypy i spójne opowieści, dzięki którym osiągają korzyści w gospodarce, kulturze, turystyce i innych dziedzinach. Polska dawno temu powinna mieć taki znak i taką opowieść. Nie stać nas na rozrzutność i komunikacyjny chaos.
2) Po drugie, „sprężyna” jako metafora Polski i Polaków to dobry początek budowania
inspirującej opowieści o polskiej determinacji, sile i elastyczności. Można na niej budować
dobrą opowieść.
3) Po trzecie, ten obywatelski projekt znaku zakłada, że będzie mógł go używać każdy. Każda
firma, instytucja, miasto czy gmina będą mogły zamieścić go na swoich produktach, stronie
itp. Za darmo i bez zgody jakiejkolwiek instytucji, w granicach przewidzianych prawem.
Każdy może stać się częścią tej opowieści i może ją współtworzyć. Skorzystają na tym dobre
produkty i dobre inicjatywy, godne promocji w świecie.

Swój głos na logo dla Polski możesz oddać na stronie -> www.logodlapolski.pl