Inauguracja roku akademickiego w Zabrzu

17.10.2014

17 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego wydziałów Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Zabrzu. Do kampusu przy ul. Roosevelta wrócili studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

 

Spotkanie było połączone z oddaniem do użytku nowej auli Wydziału Inżynierii Biomedycznej mieszczącej się przy ul. de Gaulle’a. Jak poinformował prof. Marek Gzik, dziekan Wydzialu Inżynierii Biomedycznej uczelni pozyskała na tę inwestycję 1 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Gzik opowiedział także o funkcjonowaniu wydziału. Wydział Organizacji i Zarządzania zaprezentował jego dziekan, prof. Marian Turek. W spotkaniu udział wzięli także m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu, prof. Jan Kaźmierczak, poseł na Sejm RP, pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania. Podczas inauguracji studenci pierwszego roku odebrali indeksy.  

– Z ogromną satysfakcją obserwujemy dynamiczny rozwój Politechniki będącej jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Czerpiąc z bogatych tradycji Politechniki Lwowskiej Politechnika Śląska od lat przyczynia się do wzbogacenia polskiego dorobku naukowego – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wydział Organizacji i Zarządzania i Wydział Inżynierii Biomedycznej, łącząc osiągnięcia naukowe z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów, odpowiadają zapotrzebowaniom rynkowym w kraju i zagranicą. Cieszę się, że stale też umacniane są więzi z Zabrzem, przyczyniające się do zwiększenia potencjału edukacyjnego miasta. Rozbudowa kampusu przy ul. Roosevelta współtworzy prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, a jednocześnie stanowi jeden z symboli udanej rewitalizacji przestrzeni miejskiej.