Poszerzona oferta Partnera Programu Rodzina na 5+

15.10.2014

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu poszerza ofertę na potrzeby Programu Rodzina na 5+.

Uczestnicy Programu Rodzina na 5+ mogą korzystać z rozszerzonej oferty naszego Partnera, który oferuje następujące ulgi:
– 30% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia,
– 40% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia,
– 50% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia.
– Kandydaci na studia podyplomowe podejmujący kształcenie na studiach podyplomowych, pochodzący z rodzin, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci wnoszą czesne w wysokości 70% kwoty. Dodatkowo każdy słuchacz zwolniony jest z opłaty wpisowego.

Strona internetowa Partnera: www.janski.edu.pl