Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014 w Zabrzu

09.10.2014

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informują, iż w okresie od 20 do 24 października 2014 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK), to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Honorowy patronat na szczeblu centralnym objęli Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej.

Patronat Honorowy nad VI Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. Koordynatorami działań w ramach OTK są: Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami OTK w Zabrzu są: Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zabrzu im. Ks. J. Dzierżona, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu oraz Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.

Działania realizowane w Zabrzu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 20 – 24 października 2014

I. Szkolenie dla doradców zawodowych:

„Doradztwo zawodowe w urzędach pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Termin: 22.10.2014, godz. 1300
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9
Organizatorzy:
– Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
– Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

II. Warsztaty dla uczniów:

"Nawigacja na rynku pracy"

Organizator: Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
Miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19,                                                                                                                 Adresat: Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych,                                                                                                         Termin 20.10.2014 godz. 9.00 (sesja 1),  godz.11.00 (sesja 2)
 

"I – Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych
(wypadki samochodowe, rowerowe, upadki narciarskie, na lodowisku), unieruchamianie kręgosłupa w odcinku szyjnym
II – Pierwsza pomoc
– użycie AED (defibrylatora) w resuscytacji krążeniowo-oddechowej – młodzież może ćwiczyć resuscytację również z użyciem półautomatycznych defibrylatorów
III – Przyrodniczy- uczeń badacz (quizy, doświadczenia, eksperymenty)"

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 I                                 Adresat: Uczniowie gimnazjów (możliwość umówienia się na warsztaty przedszkoli lub szkół podstawowych),                                                                                                                                                                                                    Termin: 21 i 23.10.2014
Warsztaty trwają po 90 min.
Grupy po ok. 20 osób
9.00 – trzy grupy
10.30 – trzy grupy
12-00– trzy grupy

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 39
Obserwacja pracy i zwiedzanie zakładu ślusarskiego POCh w Zabrzu (tylko uczniowie ZSS 39)

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach oraz na ich stronach internetowych. Zgłoszenia uczniów lub klas prosimy kierować do:
– Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 tel. 32 271-27-67; e-mail: e-mail: zckoiz@interia.pl
– IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu- Rokitnicy ul. Andersa 64 tel. 32 272 22 22; e-mail: zso12zabrze@wp.pl

III. „Dni Otwarte pracowni przedmiotów zawodowych” – dla uczniów ostatnich klas gimnazjów.
Dni otwarte pracowni przedmiotów zawodowych w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie gimnazjów będą mogli zapoznać się z pracowniami, w których można zdobyć/nauczyć się niezbędnych umiejętności do wykonywania wybranego zawodu.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95                                                                                                                                                                                                          Prezentowane pracownie:

Zespół Pracowni Technicznych
PRACOWNIE: MECHANICZNE, SAMOCHODOWE, OBRÓBKI RĘCZNEJ,
ELEKTRYCZNA, MECHATRONIKI.                                                                                                                                                                 Termin: 20 – 24.10.2014
g: 8.30
g: 10.00
g: 11.30

Hala Nowych Technologii, w których skład wchodzą min.:
• pracownie najnowocześniejszych maszyn do obróbki metalu sterowanych numerycznie Haas Technical Education Center/Haas Factory Outlet ,
• pracownia Roca,                                                                                                                                                                                                 Termin: 20 – 24.10.2014
g: 8.30
g: 10.00
g: 11.30

Filia Nr 1 ul. Zwrotnicza 11
PRACOWNIE BUDOWLANE                                                                                                                                                                                Termin: 22.10.2014
g: 9.00 i 12.00

Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu                                                                                                                                                          PRACOWNIE INFORMATYCZNE     
(Roboty z klocków lego Mindstorms, grafika – photo- shop, biomedyka, elektronika na co dzień, jak naprawić komputer?             Termin: 20.10.2014
g: 9.00 – 12.00 (G10)
g: 12.00 – 14.00

Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu                                                                                                          PRACOWNIE: FRYZJERSKA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU                                                                                                      Termin: 22.10.2014
g: 8.00 – 13.00

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego PRACOWNIE: BUDOWNICTWA, MECHANIKI, GEODEZYJNA, GRAFIKI CYFROWEJ, REKLAMY                                                                                                                                      Termin: 23.10.2014
g: 10.30 – 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach i placówkach oraz na ich stronach internetowych.
Zgłoszenia uczniów klas gimnazjalnych prosimy kierować do:
– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, tel. 32 370-15-99, 516-171-612; e-mail: sekretariat @ckp.zabrze.pl
– Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu, ul. Chopina 26 tel. 32 271-11-77; e-mail: e-mail: school@zs10.zabrze.pl
– Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4 tel. 32 275-26-87; e-mail: e-mail: sekretariat@zsms.com.pl
– Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 tel. 32 271-27-67; e-mail: e-mail: zckoiz@interia.pl

Uwaga! Przy zgłoszeniach mailowych w tytule e-mail’a prosimy o dopisek OTK

IV. Działania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabrzu
– 21 i 22.10.2014 zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły zawodowej i technikum pt. „Moje kompetencje zawodowe”. Współpraca z ZSE-U w Zabrzu,
– 23.10.2014 – Indywidualne porady zawodowe dla uczniów klas III gimnazjum i rodziców.
– 24.10.2014 r – „Zawodowe Gry Strategiczne” współpraca z G nr 16 w Zabrzu.

V. Konkursy:

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach z zakresu zawodoznawstwa i przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Regulaminy konkursów zostaną przesłane bezpośrednio do placówek.

1. Konkurs plastyczny „Jak zaprzyjaźnić się z zawodami ratującymi zdrowie i życie człowieka”
Adresaci: Dzieci w wieku 5-9 lat (przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej)
Termin realizacji: 22.09 – 16.10.2014
Organizatorzy:
– Przedszkole nr 12 w Zabrzu
– Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

2. Konkurs literacki pod hasłem: „Zabrze miastem medycyny” – napisz list do kolegi z innego miasta, w którym wyjaśnisz, dlaczego Zabrze nazywane jest miastem medycyny”
Adresaci: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Termin realizacji: 01.10 – 17.10.2014
Organizatorzy:
– Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
– Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

3. Konkurs fotograficzny pt.: „Zabrze miastem medycyny”
Adresaci: Uczniowie gimnazjów
Termin realizacji: 01.10 – 17.10.2014
Organizator:
– Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
– Zabrzańska Izba Przemysłowo – Handlowa

4. Konkurs multimedialny „Zabrze miastem medycyny”
Adresaci: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: 01.10 – 17.10.2014
Organizatorzy:
– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
– Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
– Zabrzańska Izba Przemysłowo – Handlowa