Nowe radiowozy dla policji

08.10.2014

Do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu trafiły nowe radiowozy. Ich zakup był współfinansowany z budżetu Miasta Zabrze.

 

8 października w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu zorganizowane zostało spotkanie z udziałem Małgorzaty Mańka-Szulik, Prezydenta Zabrza i mł. insp. Dariusza Wesołowskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Prezydent Zabrza podkreśliła, że troska o bezpieczeństwo mieszkańców, to jeden z priorytetów dla samorządu. Z kolei komendant wskazał na rolę, jaką miasto pełni współfinansując zakup nowego sprzętu czy remont komisariatów. To wszystko przekłada się na coraz lepsze wyniki policjantów. Na zakup 7 nowych radiowozów miasto przekazało kwotę 238 tys. zł. Tyle samo na ten cel przeznaczyła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Zabrzańscy policjanci otrzymają dodatkowo jeden radiowóz w ramach uzupełnienia wyposażenia.