Wpis do CEIDG nadal BEZPŁATNY!

06.10.2014

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.
W związku z coraz większą ilość zgłoszeń od nowych przedsiębiorców, na temat otrzymywanych przez nich wezwań do zapłaty za wpis do „ewidencji”, przypominającej w nazwie lub sugerującej CEIDG informujemy, że nie ma to nic wspólnego z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który ciągle jest BEZPŁATNY!
 

Informacje na temat CEIDEG znajdziecie na stronie -> https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/