Konferencja z cyklu „Od miasta do metropolii…”

03.10.2014

Górnośląski Związek Metropolitalny 17 października organizuje szóstą konferencję z cyklu: „Od miasta do metropolii…”, której tegoroczny podtytuł brzmi: „Drogi rozwoju gospodarczego”.

Konferencja ukierunkowana będzie na aktualne i ważne zagadnienie, jakim jest stan gospodarki i perspektywy jej rozwoju w miastach Metropolii „Silesia”. Pretekstem do wyboru takiego tematu jest realizowany przez GZM projekt pt. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r.”.
W trakcie konferencji zostaną przedstawione najważniejsze wnioski z dotychczas wykonanych prac i badań, a także omówione będą założenia ww. programu gospodarczego dla Metropolii „Silesia do 2025”.
Do wygłoszenia referatu wprowadzającego zaproszony został doc. inż. Jan Sucháček z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ostrawie.

Rejestracja pod adresem: konferencja@gzm.org.pl lub poprzez stronę konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – wstęp wolny.