Giełda Pracy i Przedsiębiorczości w Gliwicach

02.10.2014

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro
i małe firmy do wspólnego udziału w Giełdzie Pracy i Przedsiębiorczości organizowanej przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
Giełda odbędzie się 23 października 2014 (czwartek),w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach – ul. Konarskiego 18B.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Państwa firmy
z potencjalnymi kandydatami do pracy – studentami, absolwentami oraz pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej.
Wydarzeniu będzie towarzyszyła organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom,
tj. urzędy pracy, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii.
Uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do pokazania charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz prezentowania oferty skierowanej do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu
z tak wieloma partnerami jednocześnie oraz sposobnością
do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej.
 

W giełdzie uczestniczą:

• przedsiębiorstwa małego, średniego i dużego sektora, działające na terenie kraju i zagranicy, zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,
• instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy,
• organizacje studenckie i koła naukowe w Politechnice Śląskiej,
• instytucje wspierające przedsiębiorczość, prowadzące swoją działalność na terenie woj. śląskiego,
w tym Akademickie Biura Karier uczelni zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;

Więcej szczegółów dotyczących możliwości wystawienia się na targach wraz z Wydziałem Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości dostępne są pod nr tel. (32) 273-97-70.