Ogłoszenie o otwartym konkursie

01.10.2014

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W załączeniu publikujemy ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert.