Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

26.09.2014

26 września został oddany do użytku zmodernizowany Oddział Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

 

Inwestycja obejmowała część Kliniczną Oddziału Kardiologii wraz z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki wyposażonej w nowy aparat do zabiegów kardiologii inwazyjnej. W uroczystości udział wzięli m.in. Tadeusz Urban, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu, Gabriela Lenartowicz, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz wielu placówek medycznych. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Szpitala Specjalistycznego.

– W Zabrzu szczycimy się prężnie działającymi ośrodkami medycznymi, które kierują się troską o pacjentów. Jednym z nich jest Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Placówka wypełnia bardzo ważną funkcję w zapewnianiu opieki medycznej mieszkańcom naszego miasta i całego regionu. Szpital, którego powstaniu przyświecała cenna idea niesienia pomocy najuboższym, posiada bogate tradycje. Przez lata przechodził przeobrażenia stając się jednostką nowoczesną i przyjazną pacjentom.