Zabrze przestrzenią rozwoju

Kontrakt Terytorialny dla woj. śląskiego podpisany

26.09.2014

25 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach został podpisany Kontakt Terytorialny – porozumienie obowiązujące w latach 2014-2023 w sprawie koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji.
 

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Dokument podpisali: Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego oraz Arkadiusz Chęciński, członek zarządu Województwa Śląskiego. Zakres i warunki realizacji poszczególnych inwestycji zostaną dookreślone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europejską krajowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych. – Najistotniejsze w tym kontrakcie jest to, że ten dokument jest żywy, to otwarta lista projektów, która będzie aktualizowana, zmieniana w razie potrzeb. Województwo śląskie postawiło wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o negocjacje, ale to jest dzięki temu dokument konkretny, a nie życzeniowy – stwierdził Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych.
W dokumencie znalazło się 77 przedsięwzięć o wartości 40,08 mld zł, osiem z nich ma być realizowanych na terenie Miasta Zabrze:
• „Utworzenie Śląskiego Instytutu Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych”
• „Opracowanie i wdrożenie pierwszego polskiego stentu bioresorbowalnego”
• „Centrum Specjalizacji Technologicznych Energia-Środowisko-Zdrowie (CST)”
• „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
• „Utworzenie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Medycznych BIO- MED-TECH SILESIA w Zabrzu”
• „Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych”
• „Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych”
• „Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – Assist Med. – Sport Silesia”

Podobne kontrakty będą miały wszystkie województwa, jednak kontrakt dla województwa śląskiego zatwierdzony w środę przez Radę Ministrów jest pierwszym z nich.