Konkurs plastyczny z cyklu „Zabrze – moje miasto”

18.09.2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXV konkursie plastycznym z cyklu „Zabrze – moje miasto” pod hasłem: „ZABRZE NIEZNANE”.
 

Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu.

Technika i forma wykonywanych prac dowolna z wyłączeniem form przestrzennych, collage, prac komputerowych (wielkość do formatu A3).
Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
-dzieci w wieku przedszkolnym
-uczniowie klas 1-III
-uczniowie klas IV-VI
-uczniowie klas gimnazjalnych
-młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Prace grupowe nie podlegają ocenie.

Za najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace należy dostarczyć w dniach 20-21 października 2014r. w godz. 9-tej do 18-tej do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 tel. 32-271-54-45.

Z tyłu prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły wraz z telefonem. Z DOPISKIEM Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 w celach konkursu.

W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie szkół o profilu plastycznym.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani drogą oświatową. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie: www.opp3.zabrze.magistrat.pl
O terminie wręczenia nagród, zostaną powiadomione te przedszkola, szkoły i placówki, z których pochodzą nagrodzeni uczestnicy konkursu. Placówki oświatowo-wychowawcze otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy!