Dziś rusza konkurs Zabrzański Biznesplan 2014

01.09.2014

Konkurs Zabrzański Biznesplan 2014 rozpoczęty!

Zabrzański Biznesplan jest wydarzeniem stworzonym w celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzenia aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.
ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN 2014 TO KONKURS DLA PEŁNOLETNICH OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ I MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, którzy mają ciekawy pomysł na własny biznes, chcą zaprezentować go światu i zdobyć laury w naszym konkursie.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)
 

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2014r. do 28.11.2014r. w tym etapie uczestnik powinien wypełnić formularz, w którym sporządzi biznesplan dla swojego pomysłu biznesowego. I etap zawierać będzie również szkolenia, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.
 

II etap Konkursu obejmować będzie prace Kapituły i zakończy go ogłoszenie listy Laureatów.
Konkurs „Zabrzański Biznesplan 2014 organizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły oraz powołuje Członków Kapituły.
 

Regulamin konkursu -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan-2014/regulamin-i-wniosek 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie – szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów -> 32 273 97 70 lub 32 273 97 79