IV Międzynarodowa Konferencja ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

19.08.2014

Miasto Zabrze, Politechnika Śląska oraz Związek Miast Polskich Z A P R A S Z A J Ą do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji pn. ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, która odbędzie się w dniach 23-24.10.2014 r. w zabrzańskim Hotelu Diament.

 

CEL KONFERENCJI:
• zaprezentowanie dobrych praktyk,
• wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego,
jak również miast partnerskich Miasta Zabrze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Do tej pory odbyły się 3 edycje ww. konferencji. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji będzie wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej, a sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi (10 lat Polski w UE).
Konferencja dedykowana jest dla szeroko rozumianej kadry zarządzającej m.in.: przedstawicieli władz miejskich polskich i zagranicznych, prezesów spółek, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli firm.

Więcej informacji i zgłoszenie uczestnictwa:

http://www.um.zabrze.pl/biznes/iv-miedzynarodowa-konferencja-%E2%80%9Dki…