Święto Policji

21.07.2014

18 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Święta Policji. Była to okazja do rozmowy na temat bezpieczeństwa mieszkańców, ale przede wszystkim do podziękowania za sprawną pracę Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Święto Policji uświadamia nam jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców i porządek w naszych dzielnicach i całym mieście.

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m.in. władze miasta, parlamentarzyści, a także przedstawiciele wielu instytucji. Zwracając się z uznaniem w stronę funkcjonariuszy zabrzańskiej komendy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza powiedziała, że troska o bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych zadań stojących przed samorządem.

– Z podziwem obserwuję pełną zaangażowania i oddania służbę na rzecz społeczności lokalnej. Gratuluję uzyskiwanych coraz lepszych wyników, które stanowią najlepsze świadectwo Waszej skuteczności w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości. – powiedziała prezydent Zabrza. – Dziękuję za współdziałanie przy realizacji wielu projektów społecznych pobudzających świadomość mieszkańców. Cieszę się, że w tym zakresie podejmujemy ścisłą współpracę na wielu płaszczyznach.

Środki z budżetu miasta przekazywane pozwalają jeszcze skuteczniej realizować powierzone zadania. Przykłady inicjatyw: dodatkowe patrole policji, zakup sprzętu, remont komisariatów, przedsięwzięcia profilaktyczne i edukacyjne. W 2013 roku w budżetu Miasta Zabrze zakupiony został nowy samochód i alkomaty dla policji. Finansowane były dodatkowe patrole. Łącznie z budżetu zostało przeznaczonych na ten cel 0,5 mln zł. W tym roku z budżetu Miasta Zabrze zostanie przekazana kwota na zakup 7 samochodów, remont komisariatów I, II i V, dodatkowe patrole czy zakup urządzeń do pomiaru narkotyków we krwi. Łącznie na ten cel zostanie przekazane ponad 1 mln zł.