Seminarium Regionalne „Nowa perspektywa to nowe możliwości”

10.07.2014

Seminarium Regionalne „Nowa perspektywa to nowe możliwości” odbędzie
się w okresie pomiędzy 11-12 września 2014r. w Hali MOSiR w Zabrzu.
Seminarium dotyczy tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego również
w aspekcie nowego okresu programowania funduszy UE.

Organizatorzy: MOSiR Zabrze i Instytut Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Warszawie.
Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię firmy oraz dla prawników.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa (wg kryteriów opisanych w ulotce).
Uczestnicy seminarium mają zapewniony bezpłatny udział w szkoleniu z wyżywieniem, materiały dydaktyczne, a także nocleg – jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Decyduje kolejność zgłoszeń – firmy, które w pierwszej kolejności prześlą do nas deklaracje o uczestnictwie w seminarium otrzymają zaproszenia ze wskazaniem dokładnej daty wydarzenia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na obydwa adresy: ppp-efs@ippp.pl oraz robert.szopa@mosir.zabrze.pl do 15 sierpnia 2014r.
Nie ograniczamy ilości osób zgłaszanych przez jedną firmę.