Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Webera

03.07.2014

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuję, że w lipcu i sierpniu bieżącego roku w każdy piątek wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Webera (jeden kierunek ruchu oraz zakaz zatrzymywania się po północnej stronie ulicy), które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w czasie trwania imprezy „Muzyczne Lato”.

Poniżej dostępna wizualizacja.