Kolejna placówka po termomodernizacji

27.06.2014

Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Piłsudskiego 29 w Zabrzu.

To kolejna placówka, która zyskała nowe oblicze. 27 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie termomodernizacji szkoły i wręczenie świadectw z wyróżnieniem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza, Marian Czochara przewodniczący Rady Miasta, wykonawcy, przedstawiciele i absolwenci szkoły. Z tej okazji młodzież przygotowała program artystyczny oraz film „Z archiwum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5” prezentujący placówkę. W trakcie spotkania wyróżniono osoby zaangażowane w projekt – Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zmiany wizerunku szkoły. Przede wszystkim dziękuje pani prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik za podjęcie słusznych decyzji. Inwestycje w oświatę to inwestycję w przyszłość – mówiła dyrektor Lilianna Winter.

Zakres przeprowadzonych prac:

Budynek główny szkoły (wraz z wieżą widokowo – zegarową) i skrzydła boczne:
– elewacja wraz z ociepleniem i kolorystyką oraz ze strefą wejściową do budynku;
– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją;
– wentylacja grawitacyjna pomieszczeń lekcyjnych;
– zabudowa wytypowanych do wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej;
– oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją biologiczną i szkodnikami drewna pozostałej konstrukcji drewnianej dachów;
– budowa – montaż (odtworzenie) nowej konstrukcji drewnianej wieży;
– wykonanie nowego pokrycia dachowego dachówkowego oraz obudowy ścian wieży;
– przemurowanie kominów;
– zabudowa nowych żelbetowych czapek kominowych;
– montaż obróbek blacharskich
– montaż ław kominowych, włazów dachowych;
– montaż instalacji odwodnienia dachów;
– wykonanie izolacji przyziemia;
– wykonanie instalacji odgromowej;
– remont instalacji elektrycznej oświetlenia strychu głównego i strychów bocznych.

Budynek sali gimnastycznej:
– elewacja wraz z ociepleniem i kolorystyką;
– wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej;
– izolacja przyziemia;
– montaż instalacji odwodnienia dachu.

Budynek zaplecza sali gimnastycznej:
– elewacja wraz z ociepleniem i kolorystyką;
– izolacja przyziemia;
– zabudowa wytypowanych do wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej;
– oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją biologiczną i szkodnikami drewna pozostałej konstrukcji drewnianej dachu;
– zabudowa nowych żelbetowych czapek kominowych;
– montaż obróbek blacharskich;
– wykonanie nowego pokrycia dachowego dachówkowego;
– montaż ław kominowych, włazów dachowych;
– montaż instalacji odwodnienia dachów;
– docieplenie stropodachu;
– wykonanie instalacji odgromowej.

Atrium i budynek pomieszczeń socjalnych:
– elewacja wraz z ociepleniem i kolorystyką;
– izolacja przyziemia;
– przymurowanie ścian;-
– zabudowa konstrukcji drewnianej dachów i stropów/sufitów nad pomieszczeniami bocznymi;
– uzupełnienie tynków na przymurowanych ścianach;
– wykonanie odeskowania i pokrycia dachów nad pomieszczeniami bocznymi;
– zabudowa obróbek blacharskich;
– wykonanie robót wykończeniowych w obrębie stropów/sufitów;
– ocieplenie styropapą i wykonanie nowego papowego pokrycia połaci dachu nad częścią środkową pomieszczeń technicznych;
– montaż instalacji odwodnienia dachu;
– wykonanie instalacji odgromowej.

WYKONAWCA:
Zakład Budowlano – Handlowy Muc Andrzej
Wartość zadania 2.500.000 PLN
Kwota dofinansowania:
175 174,00 dotacja WFOŚiGW
418 165,00 pożyczka WFOŚiGW