Nowa pracownia informatyczna w Zespole Szkół nr 10

13.06.2014

12 czerwca w Zespole Szkół nr 10 otworzono nową pracownię informatyczną. Inwestycja powstała w ramach projektu "Mam zawód mam pracę w regionie".

 

– Otwarcie nowej pracowni jest potwierdzeniem ustawicznego rozwoju szkoły i troski o stwarzanie uczniom coraz lepszych warunków kształcenia. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dzisiejsza uroczystość w symboliczny sposób wpisuje się w jubileusz 10-lecia obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Na przykładzie Zabrza widać, że umiejętne wykorzystanie funduszy unijnych pobudza zrównoważony rozwój lokalnej społeczności. Cieszę się, że Zespół Szkół Nr 10 wpisuje się w to działanie poprzez realizację europejskich projektów edukacyjnych. Uczniowie korzystać mogą z ciekawej oferty zajęć dodatkowych i wyjazdów studyjnych, które pobudzają kreatywność i poszerzają horyzonty. Gratuluję dotychczasowych dokonań, które umacniają prestiż placówki i są wizytówką zabrzańskiej oświaty.
 

Informacje o projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie"

„Mam zawód – mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2014 r.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach.

Łącznie w Projekcie weźmie udział ponad 14 000 uczniów z 258 szkół z terenu województwa śląskiego. Zaplanowane działania to:
– udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
– zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
– zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
– kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, z obsługi programów księgowych;
– praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
– wizyty studyjne u pracodawców;
 -doposażenie szkół/placówek kształcenia zawodowego, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.