Zabrze przestrzenią rozwoju

Przedsiębiorco, nie płać podatku od nieruchomość – złóż wniosek o zwolnienie do 30 czerwca 2014!

29.05.2014

Przedsiębiorcy, którzy do 30 czerwca 2014 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wniosek o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabrze oraz ukończą nową inwestycję do 31 grudnia 2015 r. mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 5 lat.
 

Zwolnienie kierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać zwolnienie aż do 20 % poniesionych kosztów na nową inwestycję.
 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/ulgi-i-zwolnienia lub w wydziale podatków i opłat lokalnych pod numerem tel. 32/37-33-497.

 

Tekst uchwały nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości oraz wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości publikujemy w załączniku poniżej.