Spotkania czwartkowe

26.05.2014

29 maja o godz.17.30 w Galerii Cafe Silesia w Zabrzu odbędzie się kolejne spotkanie czwartkowe „Internowanie i deportacja Górnoślązaków w 1945 r.”. Dyskusja z udziałem historyków: Dariusza Węgrzyna, Sebastiana Rosenbauma (IPN w Katowicach) oraz Zbigniewa Golasza (Muzeum Miejskie w Zabrzu).

Spotkanie połączone jest z promocją książki "Wywózka". Uczestnicy spotkania będą mogli również obejrzeć film dokumentalny pt. „Przemilczana tragedia”, autorstwa Adama Turuli. Film zrealizowany na zlecenie IPN o wydarzeniach roku 1945, który był dla mieszkańców Górnego Śląska czasem tragicznych wydarzeń; przejścia frontu, osadzania w więzieniach i obozach pracy, wysiedleń, rehabilitacji czy weryfikacji narodowościowej, a przede wszystkim internowania a potem deportacji tysięcy ludzi do łagrów Związku Radzieckiego. Na podstawie dokumentów, listów i relacji świadków w filmie zrekonstruowano przebieg akcji deportacyjnej, warunki pracy i nieliczne powroty Górnoślązaków z sowieckich łagrów.
Czas trwania: 27 min. Produkcja: Studio „Arka Górnośląska” na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej, 2004 r.

Wstęp wolny.