XIX edycja konkursu „ZIELONE ZABRZE”

22.05.2014

Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zabrze oraz placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy itd. do wzięcia udziału w kolejnej XIX edycji konkursu „ZIELONE ZABRZE”.

Organizowany jest on cyklicznie od roku 1996. Konkurs przeprowadzony będzie w V kategoriach: na najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy, ogród działkowy, zieleniec na osiedlu mieszkaniowym oraz zieleniec przed zakładem pracy. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia miasta Zabrze poprzez dbałość o otaczającą zieleń. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej i złożenie jej w terminie do 15 lipca 2014 r. w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 286, pok. 209. Wnioski dla kategorii „Na najpiękniejszy ogród działkowy” można również składać w siedzibie Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa w Zabrzu, z siedzibą przy ulicy Matejki 37 oraz w Zarządach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, właściwych dla lokalizacji zgłoszonego ogrodu działkowego.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286 pok. 209 oraz na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia/edukacja-ekologicza/konkurs-zielone-zabrze-2014
Wnioski dla kategorii „Na najpiękniejszy ogród działkowy” można również pobrać w Polskim Związku Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa w Zabrzu, z siedzibą przy ulicy Matejki 37.