Nowe e-Usługi Zabrza

19.05.2014

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego od dnia 11 maja 2014 doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczanie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym na platformie SEKAP (www.sekap.pl) dla Miasta Zabrze i wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych zostały udostępnione następujące usługi:
1) Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe e-usługi można znaleźć w katalogu usług Miasta Zabrze lub miejskich jednostek organizacyjnych na platformie SEKAP w folderze „Inne”. Łącznie z powyższymi usługami Miasto Zabrze w chwili obecnej udostępnia mieszkańcom i przedsiębiorcom na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP 146 e-usług.

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektronicznej skrzynce podawczej znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne”.