Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

16.04.2014

Dobra wiadomość dla właścicieli i administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych!
 

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części, pod warunkiem zrealizowania w nich remontu polegającego na odnowieniu (odrestaurowaniu) całej elewacji budynku.
Przez remont, rozumie się odnowę całej elewacji budynku, tj. wszystkich jego ścian (np. czyszczenie, malowanie, całkowita wymiana tynków).

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont, tj. koszty materiałów, usług budowlanych i wykonania dokumentacji. W przypadku kiedy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne niż elewacja elementy to podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów związanych wyłącznie z remontem elewacji.
 

Warunki udzielenia zwolnienia:

1. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem ukończenia remontu do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:
a) na przeprowadzenie remontu wydana została decyzja przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz
b) dokonano zawiadomienia o zakończeniu remontu, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, podatnik złożył oświadczenie o terminie zakończeniu remontu elewacji.
c) Remont całej elewacji odbył się po 1 stycznia 2010 r.

Szczegółowe informacje ->
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. (32) 37 33 497

W załączniku poniżej zamieszczamy treść Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r.
w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji wraz z formularzem informacji o zakończeniu remontu.