Zabrze przestrzenią rozwoju

Awaria sieci wodociągowej

11.04.2014

Dyspozytor pogotowia wodno – kanalizacyjnego poinformował o awarii w sieci wodociągowej skutkującej brakiem dostawy wody dla 1/3 mieszkańców Zabrze – Południe /ok.13 000 osób/ w rejonie ul. Roosevelta.

Usuniecie awarii planuje się do godz. 10:00 dnia dzisiejszego. W rejon pozbawiony dostawy wody zostały skierowane beczkowozy.