Zwolnienie z podatku od nieruchomości

09.04.2014

Posiadasz lub wynajmujesz lokal użytkowy na terenie Zabrza? Nie chcesz płacić podatku od nieruchomości? Skorzystaj ze zwolnienia! 

Przedsiębiorcy, którzy do dnia 30 czerwca 2014 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wniosek
o zamiarze korzystania z pomocy wraz z wymaganymi oświadczeniami, a także spełnią warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Zabrzu oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości mogą być zwolnieni z podatku
od nieruchomości.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać zwolnienie?
Oprócz wniosku oraz oświadczeń, przedsiębiorca musi zakończyć nową inwestycję w terminie
do 31 grudnia 2015 roku lub utworzyć nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w terminie 3 lat od dnia zakończenia nowej inwestycji.
Jednocześnie, konieczne jest zainwestowanie minimalnej kwoty na nową inwestycję:
• nie mniej niż 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy,
• nie mniej niż 200 tys. zł dla małego przedsiębiorcy,
• nie mniej niż 5 mln zł dla średniego przedsiębiorcy. 

Szczegóły na stronie -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/ulgi-i-zwolnienia