Światowy Dzien Zdrowia

07.04.2014

Światowy Dzien Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.

Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tegorocznym tematem są choroby przenoszone przez wektory.Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu ludzkiego zdrowia.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażaja życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciaż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłoneła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Goraczke Zachodniego Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy boreliozę.
Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócic uwagę by:

  • Rodziny mieszkajace na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedze jak należy się chronic przed tymi chorobami;
  • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
  • Podróżni mieli swiadomość, kiedy istnieje koniecznosc ochrony i jakie srodki profilaktyczne należy podjac;
  • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja sie problemem zdrowotnym, podjeły kroki w celu ochrony ludnosci przed nimi tymi chorobami.