Zabrze przestrzenią rozwoju

Święto Braci Kurkowych Grodu Zabrzańskiego

28.03.2014

30 marca Bracia Kurkowi Grodu Zabrzańskiego obchodzili święto nadania sztandaru. Uroczystości z udziałem Bractw Kurkowych z całego kraju oraz delegacji z Niemiec i Ukrainy zorganizowane zostały w sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 oraz kościele św. Anny. 

 

– Nadanie sztandaru jest szczególnym momentem w życiu każdej organizacji. To element tożsamości symbolizujący przywiązanie do wartości integrujących społeczność lokalną – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza – Tradycje bractw kurkowych sięgające XII wieku są niezwykłą lekcją historii. Dlatego w wymiarze edukacyjnym cenne są spotkania z młodzieżą. Warto także podkreślić, że Bractwo Kurkowe uświetniając ważne zabrzańskie wydarzenia zawsze prezentuje barwne stroje oraz bogaty zbiór militariów.

Inicjatorem powstania i ufundowania sztandaru Bractwa jest Hetman Bractwa Adam Majchrzak. To właśnie z jego inicjatywy powstał Komitet Ufundowania i Przekazania Sztandaru Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego. Na awersie sztandaru zostały umieszczone herby Polski, Zabrza oraz Górnego i Dolnego Śląska. Centralnie umieszczono logo Bractwa. Za patrona obrano św. Sebastiana  (byłego legionistę rzymskiego, który zginął męczeńską śmiercią za obronę wiary chrześcijańskiej w czasach cesarza Dioklecjana) opiekuna łuczników, kuszników i strzelców oraz ludzi cierpiących. Centralnie umieszczono na stylizowanym krzyżu w barwach Polski fragment obrazu Tycjana obrazującego męczeństwo patrona bractwa i naszej Ojczyzny. Na górnej wstędze jest umieszczone stare zawołanie Brackie. Na uwagę zasługuje głowica sztandaru. „KOKOT”, czyli symbol bractwa, który został przywieziony z Francji