Zmiany w OFE

27.03.2014

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych począwszy od tej za lipiec 2014 r. Jeżeli wspomniane osoby będą chciały by ich składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, to nie muszą składać żadnych oświadczeń.

Przypomnijmy, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru tej składki, z czego od 1 lutego 2014 r:
– 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez konkretną osobę OFE,
– 4,38 podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na subkoncie.

Jeżeli zatem składki emerytalne będą w całości przekazywane do ZUS, bo sam zainteresowany nie wyrazi chęci pozostania w OFE to na subkoncie ubezpieczonego w ZUS będzie zapisywane 7,3% podstawy wymiaru wynagrodzenia brutto.
Aby składka w wysokości 2,92% była nadal odprowadzana przez ZUS do OFE zainteresowana osoba powinna dostarczyć do ZUS podpisane "Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych".

Druki takich oświadczeń oraz więcej informacji na ich temat można znaleźć w placówkach ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl), a także na stronie zakładu (www.zus.pl/reformaOFE). Są one również dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Prawidłowo wypełnione oświadczenie można złożyć:
– bezpośrednio w każdej jednostce organizacyjnej ZUS,
– przesłać pocztą (np. do najbliższej jednostki organizacyjnej ZUS), oraz w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych PUE ( po zalogowaniu można takie oświadczenie wypełnić i wysłać przez internet, a bez zalogowania wypełnić je i wydrukować).
Stosowne oświadczenie można także złożyć w urzędomatach w wybranych placówkach ZUS. Wykaz takich placówek dostępny jest na stronie www.zus.pl.