Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

26.03.2014

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach, wspólnie z Funduszem Górnośląskim SA (Liderem projektu), realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

1. Pożyczki na rozpoczęcie działalności:
– wysokość od 10 – 50 tys. zł,
– oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,
– okres spłaty do 60 miesięcy,
– przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe
2. Usługi doradczo-szkoleniowe –
– szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),
– doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),

Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

– dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące w Woj. Śląskim, chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu
– osoby pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo – projekt skierowany jest do wszystkich, bez względu na status na rynku pracy
planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis.

Szczegóły projektu dostępne na stronie -> http://www.pozyczymy.garr.pl/