Marzec w Muzeum Miejskim w Zabrzu

21.02.2014

Przedstawiamy harmonogram działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w marcu 2014 r.

 

Wystawy:

• Antoni Cygan. Malarstwo 1989 – 2014
Wernisaż wystawy odbędzie się 7.03.2014 r. o godz. 18.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających od 8.03.2014 do 4.05.2014
Muzeum Miejskie w Zabrzu – Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

• Handel, gastronomia, kultura – historia miejsca
do 21.04.2014 – Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. Powstańców Śląskich 3

• Tajemnicze światło Śląska – grafiki Anny Kowalczyk-Klus ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu
do 6.03.2014

• Antoni Cygan – malarstwo
Od 7.03.2014 – Punkt Informacji o Mieście, ul. Powstańców Śląskich 2/1, Zabrze


Wykłady i spotkania:

• CAŁE ZABRZE CZYTA JANOSCHA
– znani i mniej znani czytają ulubione fragmenty powieści "Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” /w wersji oryginalnej/- najnowsze wiadomości z Teneryfy i zapowiedzi wydawnicze 11.03. 2014 o godz. 16.00, wstęp wolny, Muzeum Miejskie w Zabrzu – Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

• Spotkanie z prof. Antonim Cyganem, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
27.03.2014 r. godz. 17.30, wstęp wolny, Muzeum Miejskie w Zabrzu – Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

 

Tematy lekcji muzealnych, realizowanych w Galerii Café Silesia

• 21 marca o godz. 10.00 lekcja muzealna połączona z warsztatami: Powitanie wiosny – zwyczaje i obrzędy
Muzeum Miejskie w Zabrzu – Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

Przedszkola i szkoły podstawowe:

• Kto ty jesteś? – Podczas zajęć dzieci w prosty sposób poznają historię i symbole Polski i Europy. Zapoznają się z ważnymi dla świata odkryciami geograficznymi i wynalazkami Europejczyków. W części warsztatowej dzieci wezmą udział w pracach plastycznych oraz zabawach ruchowych podstawowe – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Kartonowe miasto w Café Silesia – podczas zajęć uczniowie młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolacy dowiadują się jak powstawały pierwsze miasta w Europie oraz poznają najbardziej charakterystyczne cechy architektoniczne stylu romańskiego i gotyckiego. Na koniec, wykorzystując zdobytą wiedzę, uczestnicy warsztatów budują własne miasto z kartonowych pudełek – kontakt: Irena Winder, tel. 32-777-05-01.
• Zmysły i sztuka – uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. Warsztaty (również dla dzieci niedowidzących) – szkoły podstawowe – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Dawno temu za debrami… Bajki i legendy o początkach Zabrza i nie tylko. Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32-777-05-01
• Café Silesia – ekologiczna planeta – warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką, jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32- 777-05-01
• Upcycling czyli ekologia i sztuka – uczestnicy dowiadują się jak segregować odpady i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty – szkoły podstawowe, klasy starsze (III – VI) oraz gimnazja kontakt – Irena Winder, tel. 32- 777-05-01
• Śląski strój ludowy, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, uczestnicy zapoznają się z jego elementami i nazewnictwem. W części plastycznej dzieci wykonują prace z motywem stroju – szkoły podstawowe – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły podstawowe i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, tel. 32-777-05-01
• Najpiękniejsze śląskie baśnie i legendy. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta w czasie zajęć – kontakt: Irena Winder, tel. 32-777-05-01
• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, tel. 32-777-05-01

Gimnazja i szkoły średnie:

• Portret od sztuki starożytnej do współczesności – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Krótki kurs historii architektury – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Mistrzowie malarstwa polskiego (Leon Wyczółkowski, Ferdynand Ruszczyc, Wacław Koniuszko, Walery Eliasz Radzikowski) – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu – gimnazja – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

Gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe:

• Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt: Dorota Kuder, Irena Winder, tel. 32-777-05-01
• Zabrze miastem granicznym – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Krótka historia Zabrza – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Ulica Wolności, której już nie ma – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Nieistniejące pomniki zabrzańskie – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• III powstanie śląskie w Zabrzu – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26

• Żydzi w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej – szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26

• Żandarmeria Górnego Śląska w czasie III powstania śląskiego – szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26